Přeskočit na obsah

Cvičení rodičů s dětmi


Oddíl je určen pro všechny děti od 0 do 4 let v doprovodu dospělé osoby nad 18 let. Děti jsou rozděleny do věkově blízkých skupinek podle pohybových dovedností dle psychomotorického vývoje dítěte.

Cvičíme hravou formou v rytmu básniček, říkanek a písniček. Běžná hodina se skládá z rozcvičení, cvičení na senzomotorických a balančních pomůckách, opičí dráhy (zhruba od 8. měsíce věku dítěte), tréninku jemné motoriky a úchopu.

Starší děti se seznamují s tělocvičným nářadím netradičně (přelézání hrazd, bradel, houpání na kruzích aj.) i tradičně (chůze po lavičkách, kladinkách, skákání a přeskakování překážek, švédské bedny, lezení po žebřinách aj.)

  • Děti od 2 do 8 měsíců cvičí v pátek od 10:15 do 11:00
  • Děti do 9 měsíců (lezoucí) do 2 let v pátek od 9:00 do 10:00
  • Děti od 2 do 4 let cvičí v pondělí od 16:00 do 17:00


Kurzy otvíráme nepravidelně během roku podle zájmu veřejnosti. Minimální počet pro otevření kurzu je 5 dětí.


Pokud máte o naše cvičení zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Koordinátorka: Kristýna Černá, 732 965 475


Úplata: 100 Kč za lekci, roční členské a oddílové příspěvky 2500 Kč (1 dítě + 1 doprovod), další dítě 300 Kč, 2. doprovod 600 Kč