Přeskočit na obsah

Gymnastika

Cvičí se ve čtvrtek od 16:40 do 17:40

Sraz/vstup do šaten 16:30


Oddíl je určen pro všechny děti – holky i kluky od 5 do 18 let. Věnujeme se cvičení na gymnastickém
nářadí (kladina, kruhy, bradla, koza, hrazda aj.). Běžná hodina je složena z rozcvičky, průpravného cvičení
ke gymnastice – klade se důraz na trénink obratnosti (kotouly, hvězdy, stojky aj.), samotné cvičení na
nářadí a závěrečné protažení. Zkušenější děti nacvičují sestavy na hudební podklad podle vlastního
výběru.


Pokud máte o naše cvičení zájem, přijďte se podívat kdykoliv během školního roku ve čtvrtek. Sraz v
16:30 před Sokolovnou v Tyršově ulici.


Cvičitelky: Hana Hanzlíková, Miroslava Diewocková, Lenka Merhautová, Kristýna Černá


Koordinátorka: Kristýna Černá, 732 965 475


Úplata: 200 Kč za měsíc, roční členské a oddílové příspěvky 1400 Kč